Các đơn vị trực thuộc

Phòng Quản lý tổng hợp

p.QLTH

Quyền trưởng phòng: ThS. Trần Thế Vinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 04. 3756 4341

Fax: 04. 3791 2224

 

Đọc thêm...

Trung tâm Nghiên cứu hệ thống năng lượng

Phó Giám đốc phụ trách: ThS. Nguyễn Hoài Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

ĐT: 04.38361773; 091.5927292

Đọc thêm...

Trung tâm Năng lượng mới và tái tạo

Giám đốc: TS. Nguyễn Thúy Nga

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 04.37912394

Đọc thêm...

Trung tâm Năng lượng hiệu quả

Giám đốc: KSC. Đỗ Bình Yên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 04.37912393

Đọc thêm...

Trung tâm Công nghệ năng lượng và môi trường

Giám đốc: TS. Nguyễn Đình Quang

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 04.22138028

Đọc thêm...

Trung tâm Tư vấn phát triển năng lượng

Giám đốc: ThS. Nguyễn Bình Khánh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 04.37912543

Đọc thêm...