Cơ sở dữ liệu năng lượng

Năng lượng là một trong những động lực quan trọng của những nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, việc truyền bá thông tin, các kết quả nghiên cứu - ứng dụng cũng như các chính sách về năng lượng cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết.

Hiện đã có rất nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng về năng lượng đã và đang được triển khai ở nước ta, tuy nhiên do ngành năng lượng nói chung bao gồm rất nhiều lĩnh vực và tài nguyên có liên quan nên việc tổng hợp, phân loại các nguồn thông tin về năng lượng nói chung tương đối khó khăn.

Cơ sở dữ liệu( CSDL) năng lượng được nghiên cứu xây dựng nhằm mục đích trên. Tận dụng sức mạnh truyền bá và thu thập thông tin từ Internet, với cố gắng tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và cấu trúc thông tin, hy vọng mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến lĩnh vực năng lượng nói chung, hay chí ít là phác họa những nét chung nhất về bức tranh năng lượng của đất nước.