Trung tâm Năng lượng mới và tái tạo

Giám đốc: TS. Nguyễn Thúy Nga

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 04.37912394

Phó Giám đốc: ThS. Vũ Minh Pháp; ThS. Phạm Văn Duy

Công tác năm 2013 của Trung tâm:

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B6COvrKdLORhM25LME1seTlZSkU

 

Trung tâm Năng lượng mới và tái tạo chủ yếu tập trung nghiên cứu phát triển và ứng dụng thành tựu công nghệ và thiết bị khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), thay thế các nguồn năng lượng truyền thống và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

 I. Chức năng nhiệm vụ

 + Nghiên cứu khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam. 

+ Nghiên cứu tiếp cận và ứng dụng các công nghệ năng lượng tiên tiến, trình độ cao trong khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo (công nghệ tổ hợp nguồn năng lượng, điều khiển thông minh, công nghệ cung cấp năng lượng phân tán, công nghệ sử dụng hydrogen, các công nghệ tiên tiến về năng lượng mới khác…) nhằm nâng cao hiệu quả, độ tin cậy trong cung cấp và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
+ Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất; Thực hiện dịch vụ tư vấn, lập quy hoạch phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng mới và tái tạo; Tổ chức thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và xuất, nhập khẩu các thiết bị chuyên dụng trong khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng mới và tái tạo.

II. Nhân sự

 

III. Các phòng chuyên môn

 

IV. Hoạt động

+ Điều tra, tính toán tiềm năng kinh tế kỹ thuật các nguồn NLTT bằng phương pháp và công nghệ tiên tiến với hệ thống trang thiết bị, công cụ phần mềm tính toán hiện đại;

+ Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về NLTT Việt Nam và khả năng sử dụng các nguồn NLTT cho mục đích phát triển bền vững; Công nghệ khai thác và sử dụng NLTT quy mô gia đình, trang trại, cụm dân cư và công nghiệp; Giải pháp và công nghệ thích hợp cung cấp năng lượng bền vững từ các nguồn NLTT cho các vùng trong và ngoài lưới điện quốc gia;
+ Nghiên cứu công nghệ nguồn năng lượng hỗn hợp, công nghệ điều khiển thông minh (Smart Grid) có sử dụng các nguồn NLTT; Công nghệ kết nối các nguồn NLTT với hệ thống điện lưới quốc gia.
+ Chuyển giao các thành tựu NCKH và công nghệ NLTT mới nhất trên thế giới vào Việt Nam;
+ Tư vấn lập quy hoạch phát triển các nguồn NLTT; Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và xuất, nhập khẩu các thiết bị chuyên dụng trong khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng mới và tái tạo.

V. Công trình khoa học

Một số công trình khoa học trong năm gần đây:
1. Nguyen Thuy Nga, Vu Minh Phap; Bioenergy for Grid power system of Vietnam; Asia High-Technology Network for BioHydrogen Workshop; Osaka University; Japan; 2012.
2. Vu Minh Phap; Potential of marine renewable energy resources in Vietnam; IOC/WESTPAC Workshop on “Status on the Marine Renewable Energy Technology Development in the Western Pacific”; Malaysia; 2012.
3. Vu Minh Phap, Bui Bao Hung; Tiềm năng năng lượng mặt trời và ứng dụng công nghệ điện mặt trời tại các tỉnh Tây Bắc; Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc lần thứ 2; Tỉnh Yên Bái; 2012.
4. Vu Minh Phap, Nguyen Thuy Nga; Lựa chọn công nghệ sản xuất khí sinh học từ phế thải rau quả trong điều kiện Việt Nam bằng phương pháp AHP; Hội thảo Khoa học quốc tế Năng lượng và Phát triển xanh. ISBN: 978-604-913-094-6. Hà Nội, 2012.
5. Lê Quang Sáng, Nguyễn Thúy Nga, Bùi Bảo Hưng; Sử dụng mô hình dự báo để tính toán tiềm năng khí sinh học từ phế phụ phẩm rau quả cho điều kiện Việt Nam; Hội thảo Khoa học quốc tế Năng lượng và Phát triển xanh. ISBN: 978-604-913-094-6. Hà Nội, 2012.
6. Nguyễn Thúy Nga, Vũ Minh Pháp, Ngô Xuân Khá; Tuabin gió 2 lớp cánh InS-W và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam; Hội thảo Khoa học quốc tế Năng lượng và Phát triển xanh. ISBN: 978-604-913-094-6. Hà Nội, 2012.
7. Le Quang Sang, Ngo Xuan Kha; Wind power development in India and experience lessons for Vietnam; Hội thảo Khoa học quốc tế Năng lượng và Phát triển xanh. ISBN: 978-604-913-094-6. Hà Nội, 2012.

Đề tài, dự án khoa học công nghệ
Một số đề tài, dự án KHCN trong năm gần đây:
- Đề tài KHCN cấp nhà nước thuộc Chương trình Trọng điểm phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phế thải chế biến và phụ phẩm rau quả nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo khí sinh học”; (2012-2014).
- Dự án khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận: “Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận”; (2012-2013).
- Đề tài Nghị định thư cấp Viện KHCNVN hợp tác với Trường Đại học kỹ thuật quốc gia Belarus: “Nghiên cứu tiếp cận mô hình toán - lý mô phỏng chế độ nhiệt của nhà ở tiết kiệm năng lượng có sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo”; (2012-2013).

VI. Ứng dụng triển khai

Tên gói thầu: Đào tạo khuyến khích sử dụng năng lượng sinh học (11/2012 - 5/2013)
Tên dự án: Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

VII. Cơ sở vật chất

Một số thành tựu nổi bật trong những năm gần đây:

1. Điều tra đánh giá tiềm năng các nguồn NLTT (gió, mặt trời, sinh khối, khí sinh học v.v…) xây dựng bộ dữ liệu về tiềm năng các nguồn NLTT ở Việt Nam;

2. Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao các công nghệ tiên tiến khai thác và sử dụng một số nguồn NLTT chủ yếu ở Việt Nam:

  • Công nghệ hầm biogas quy mô gia đình từ 5 - 50m3. Công nghệ đề xuất được phát triển hoàn thiện với nhiều ưu điểm vượt trội so với các mô hình hầm khí sinh học quy mô gia đình đã triển khai tại Việt Nam. Hệ thống có khả năng tự tống cặn bã, tự phá váng và hiệu suất sinh khí cao. Công nghệ này đã được nhận bằng sở hữu trí tuệ tại CH Belarus. Đã chuyển giao hàng trăm hầm từ 10 - 30 m3 cho các hộ nông dân chăn nuôi tại Hà Nam, Hà Nội… Có phần mềm tính toán thông số kỹ thuật hầm khí sinh học các quy mô;
  • Công nghệ trạm điện mặt trời nối lưới cấp điện cho các toà nhà công sở và hộ gia đình. Đã triển khai ứng dụng tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Ninh Thuận v.v…;
  • Ứng dụng trạm cung cấp điện cho vùng xa lưới điện bằng công nghệ kết hợp các nguồn năng lượng mặt trời, gió, khí sinh học;
  • Công nghệ sản xuất khí sinh học từ phế thải chế biến và phế phụ phẩm rau quả;
  • Công nghệ sản xuất nhiên liệu mới dạng nhũ tương đa pha mazut-nước và huyền phù than-nước chứa các hạt cacbon kích thước nano.
  • Công nghệ ngôi nhà năng lượng xanh sử dụng chủ yếu các nguồn NLTT.

3. Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp và đang xem xét:

  • Giải pháp hữu ích: "Hệ thống tạo khí sinh học cho quy mô trang trại" № 7449 ngày 18.04.2011 CH Belarus;
  • Sáng chế: "Thiết bị và phương pháp tạo chất dạng nhũ tương đa pha" . Số đơn: 1-2011-02972 SC ngày 02/11/2011 Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN;
  • Sáng chế: "Thiết bị công nghệ sản xuất và sử dụng biogas". Số QĐ cấp bằng sáng chế № а 20110392 ngày 06.12.2011 của Trung tâm quốc gia về sở hữu trí tuệ CH Belarus.
  • Khác