Trung tâm Tư vấn phát triển năng lượng

 

Giám đốc: ThS. Nguyễn Bình Khánh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 04.37912543

Phó Giám đốc:   ThS. Bùi Tiến Trung; ThS. Lương Ngọc Giáp                          

Công tác năm 2013 của Trung tâm: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqCOvrKdLORhdDVJbWQwZ3VnZzhYWEg0Ujg4b0NwSlE#gid=19

  Trung tâm Tư vấn phát triển năng lượng là đơn vị ứng dụng triển khai của Viện. Trung tâm có nhiệm vụ ứng dụng vào thực tiễn các thành tựu KHCN tiên tiến trong sản xuất năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu - năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu chuyển giao công nghệ phát điện từ nguồn thuỷ năng cột nước thấp và năng lượng sóng biển, thuỷ triều. Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong điều tra khảo sát, lập quy hoạch, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, thẩm định và giám sát đầu tư các dự án công trình năng lượng và cơ sở hạ tầng có liên quan. Tổ chức sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị và chuyển giao công nghệ năng lượng, đầu tư xây dựng các công trình năng lượng.

  Năng lực sở trường:

 • Tư vấn lập và thẩm định quy hoạch dự án phát triển nguồn điện (thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện…) và năng lượng biển;
 • Tư vấn thiết kế, thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán các công trình nguồn điện và công trình kỹ thuật hạ tầng có liên quan.  
 • Tổng tư vấn A (tư vấn thẩm định, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, thương thảo hợp đồng tổng thầu EPC và giám sát thi công) các dự án đầu tư phát triển nguồn điện và công trình kỹ thuật hạ tầng có liên quan.

  Một số thành tựu nổi bật trong những năm gần đây:    

 • Các đề tài NCKH cấp Bộ: Nghiên cứu tính toán năng lượng và quy hoạch hệ thống các bậc thang thủy điện ở Việt Nam (2002-2003); Nghiên cứu khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn thủy điện nhỏ cho vùng sâu vùng xa của Việt Nam (2007-2008).  
 • Thẩm định công trình cấp đặc biệt: thẩm định nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật nhà máy thủy điện Sơn La (2.400MW); DAĐT thủy điện Lai Châu (1.200 MW);
 • Cấp I: thẩm định nghiên cứu khả thi nhà máy thủy điện Sekaman 3 (250MW), Sekaman 1 (290+29MW); nhà máy nhiệt điện Cà Mau (720MW);
 • Cấp II: thẩm định NCKT, thiết kế kỹ thuật Sê San 3A (108MW), thẩm định NCKT nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (600 MW); Cẩm Phả (300 MW)… 
 • Cấp khác: thẩm định thiết kế kỹ thuật nhà máy thủy điện: Đak'Ru, Quảng Tín...  
 • Thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển thủy điện quốc gia; quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà; Sông Vu Gia - Thu Bồn; Sông Sêrêpôk; tham gia thẩm định quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam: Quy hoạch điện 4, 5, 6 và quy hoạch điện 7;
 • Thẩm định NCKT dự án đường dây 500kV: Pleiku - Dung Quất - Đà Nẵng, Đà Nẵng- Hà Tĩnh, Hà Tĩnh - Thường Tín…
 • Tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư công trình thủy điện: Hà Tây (9MW); Sông Lô 5 (30MW); Pá Chiến (22MW); Drang Phok (26MW)...  
 • Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công các công trình thủy điện: Suối Nhạp A (4MW); Nậm Cắt (3,2MW); Pá Chiến (22MW); Đồng Chum 2 (9MW)...  
 • Tư vấn giám sát các công trình thủy điện Sông Côn 2 (63 MW), Đăk Sin 1 (28,4 MW), La Hiêng 2 (18 MW)…
 • Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Lý Sơn (6MW);

Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện gió, lập báo cáo đầu tư và thiết kế cơ sở nhà máy điện gió: Vĩnh Châu (100MW), Cư M'gar (120MW).

  Các đề tài, dự án đã thực hiện:  

1. Tên dự án: Công trình thủy điện Suối Chút huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

Giá trị :  883,203,094VNĐ

Chủ đầu tư: Công ty CP Cộng Lực

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 2 năm

Ngày bắt đầu: 2006

Ngày hoàn thành: 2008

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Tư vấn lập dự án đầu tư công trình cụm nhà máy thủy điện Suối Chút, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

2. Tên dự án: Công trình thủy điện Suối Nhạp A tỉnh Hoà Bình

Giá trị :  495,000,000VNĐ

Chủ đầu tư: Công ty CPĐT năng lượng,  xây dựng và thương mại Hoàng Sơn

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 3 năm

Ngày bắt đầu: 2007

Ngày hoàn thành: 2009

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Tư vấn lập TKKT - TDT và thiết kế BVTC công trình thuỷ điện Suối Nhạp A, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

3. Tên dự án: Công trình thuỷ điện Nậm Cắt, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Giá trị:  2,424,997,000VND

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Cắt

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 5 năm

Ngày bắt đầu: 2007

Ngày kết thúc: 2012

 

Nhiệm vụ cụ thể:

"Khảo sát,  Thiết kế kỹ thuật, Lập Tổng dự toán và Thiết kế bản vẽ thi công" Dự án thuỷ điện Nậm Cắt, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

4. Tên dự án: Công trình thủy điện Đồng Chum 2, huyện Đằ Bắc, tỉnh Hòa Bình

Giá trị:  1,504,547,000VND

Chủ đầu tư: Công ty CPĐT năng lượng,  xây dựng và thương mại Hoàng Sơn

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 2 năm

Ngày bắt đầu: 2007

Ngày hoàn thành: 2009

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Điều tra, Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện Đồng Chum 2, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

5. Tên dự án: Công trình thủy điện Pá Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Giá trị:   1,088,096,000VND

Chủ đầu tư: Công ty CPTĐ Pá Chiến

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 4 năm

Ngày bắt đầu: 2007

Ngày hoàn thành: 2010

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Điều tra thu thập số liệu thủy văn, đánh giá tác động môi trường và Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Pá Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

6. Tên dự án: Công trình thủy điện Sông Lô 5 huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Giá trị:    4,000,000,000VND

Chủ đầu tư: Công ty CP sông Đà 9

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 3 năm

Ngày bắt đầu: 2008

Ngày hoàn thành: 2010

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Khảo sát và Lập dự án đầu tư công trình thủy điện Sông Lô 5, tỉnh Hà Giang.

7. Tên dự án: Công trình thủy điện Đrang Phôk huyện Buôn Đôn tỉnh ĐăkLăk

Giá trị:     1,600,000,000VND

Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Đrang Phôk

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 4 năm

Ngày bắt đầu: 2008

Ngày hoàn thành: 2011

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Lập Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình và Thiết kế cơ sở Công trình thủy điện Đrang Phôk, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

8. Tên dự án: Công trình thủy điện Sơ Vin, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Giá trị:  2,950,274,000VND

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sơn La

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 2 năm

Ngày bắt đầu: 2009

Ngày hoàn thành: 2010

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Sơ Vin - Sơn La.

9. Tên dự án: Công trình thủy điện Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Giá trị:  4,881,237,000VND

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sơn La

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 5 năm

Ngày bắt đầu: 2009

Ngày hoàn thành: 2012

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư, Nhà máy thủy điện Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

10. Tên dự án: Công trình thủy điện Sông Côn 2, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Giá trị:  7,626,750,000VND

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 5

Ngày bắt đầu: 2008

Ngày hoàn thành: 2012

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Tư vấn Giám sát thiết kế,  thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục chính (EPC-01) thuộc gói thầu TV-03 Dự án nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2 tại Quảng Nam (Giai đoạn 2)

11. Tên dự án: Công trình thủy điện Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Giá trị:   192,927,000VND

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 1 năm

Ngày bắt đầu: 2007

Ngày hoàn thành: 2007

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Thực hiện Thẩm tra Hồ sơ thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 - Dự án thuỷ điện Bắc Hà, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

12. Tên dự án: Cụm công trình thủy điện Suối Sập, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Giá trị:    965,000,000VND

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuân Thiện

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 1 năm

Ngày bắt đầu: 2008

Ngày hoàn thành: 2008

 

Nhiệm vụ cụ thể:

 Thẩm tra Dự án đầu tư - Thiết kế cơ sở Cụm công trình thủy điện Suối Sập, huyện Bắc Yên-Sơn La.

13. Tên dự án: Công trình thủy điện Lai Châu, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giá trị:     142,762,392VND

Chủ đầu tư: Công ty TVXD Điện 1

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 1 năm

Ngày bắt đầu: 2004

Ngày hoàn thành: 2004

 

Nhiệm vụ cụ thể:

 Tính toán lựa chọn công suất lắp máy cho công trình thủy điện Lai Châu.

14. Tên dự án: Công trình thủy điện Ngòi Phát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Giá trị:      556,736,000VND

Chủ đầu tư: NEDI2

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 1 năm

Ngày bắt đầu: 2007

Ngày hoàn thành: 2007

 

Nhiệm vụ cụ thể:

 Thẩm tra TKKT, tổng dự toán công trình thủy điện Ngòi Phát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

15. Tên dự án: Công trình thủy điện Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Giá trị:      92,342,000VND

Chủ đầu tư: NEDI2

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 1 năm

Ngày bắt đầu: 2006

Ngày hoàn thành: 2006

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Tư vấn thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La.

16. Tên dự án: Công trình thủy điện Sông Nam-Sông Bắc, TP Đà Nẵng

Giá trị:       209,900,000VND

Chủ đầu tư: GERUCO

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 1 năm

Ngày bắt đầu: 2008

Ngày hoàn thành: 2008

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Tư vấn Thẩm tra dự án đầu tư và thiết kế cơ sở  công trình thủy điện Sông Nam - Sông Bắc - TP Đà Nẵng.

17. Tên dự án: Công trình thủy điện Lai Châu

Giá trị:        285,500,000VND

Chủ đầu tư: Ban quản lý thủy điện Sơn La

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 1 năm

Ngày bắt đầu: 2008

Ngày hoàn thành: 2008

 

Nhiệm vụ cụ thể:

 Tư vấn thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

18. Tên dự án: Công trình thủy điện Đá Đen, huyện Tây Hoà, Phú Yên

Giá trị:         277,794,000VND

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư 577 (NBB)

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 1 năm

Ngày bắt đầu: 2008

Ngày hoàn thành: 2008

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán công trình nhà máy thủy điện Đá Đen, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

19. Tên dự án: Công trình thủy điện Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Giá trị:          790,544,900VND

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LICOGI 14

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 3 năm

Ngày bắt đầu: 2009

Ngày hoàn thành: 2011

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Khảo sát, điều tra số liệu thuỷ văn; điều tra đánh giá tác động môi trường; lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

20. Tên dự án: Công trình thủy điện Phiêng Côn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Giá trị:           500,000,000VND

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phiêng Côn

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 2 năm

Ngày bắt đầu: 2009

Ngày hoàn thành: 2010

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Phiêng Côn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

21. Tên dự án: Công trình thủy điện Suối Lừm 3, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Giá trị:            854,021,000VND

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Suối Lừm 3

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 2 năm

Ngày bắt đầu: 2009

Ngày hoàn thành: 2010

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Suối Lừm 3, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

22. Tên dự án: Công trình nhà máy điện gió Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị:             17,749,000,000VND

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Âu Mỹ

Đối tác tham gia thực hiện

Thời gian thực hiện: 4 năm

Ngày bắt đầu: 2012

Ngày hoàn thành dự kiến: 2015

 

Nhiệm vụ cụ thể:

V/v Khảo sát địa hình, địa chất và lập hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình - Thiết kế cơ sở Công trình nhà máy điện gió Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

 

I. Chức năng nhiệm vụ

 

II. Nhân sự

 

III. Các phòng chuyên môn

 

IV. Hoạt động

 

V. Công trình khoa học

 

VI. Ứng dụng triển khai

 

VII. Cơ sở vật chất