Giới thiệu

Viện Khoa học năng lượng là viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 của Chính phủ.

Viện Khoa học năng lượng là tổ chức sự nghiệp khoa học có tư cách pháp nhân, có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năng lượng.

Viện Khoa học năng lượng có lịch sử phát triển trên 40 năm. Tổ chức tiền thân của Viện Khoa học năng lượng là Tổ Năng lượng được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1971 trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Năm 1975, khi thành lập Viện Khoa học Việt Nam, Tổ Năng lượng được chuyển về trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam. Năm 1978 được nâng cấp thành lập Phòng Năng lượng trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam, Trải qua hơn 40 phát triển đơn vị đã trở thành Viện Khoa học năng lượng như ngày nay.

Ngày nay, Viện Khoa học năng lượng có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năng lượng đang triển khai các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ năng lượng trên mọi miền đất nước. Viện Khoa học năng lượng có chiến lược phát triển công tác hợp tác quốc tế, có quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao về năng lượng với các Trường đại học, Viện nghiên cứu, với nhiều Công ty của các nước trong khu vực và trên thế giới. Hợp tác với các Công ty, các Tập đoàn kinh tế lớn trong nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam…Phát triển hợp tác với các Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ nhiều tỉnh, Thành phố trong cả nước…

Viện có các chức năng, nhiệm vụ chính sau:

  • Nghiên cứu các nguồn năng lượng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường để cung  cấp  cơ  sở  khoa  học  cho  việc  xây dựng  chính  sách,  chiến  lược, quy hoạch  phát triển hệ thống năng lượng và an ninh năng lượng.
  • Điều tra, đánh giá tiềm năng, nghiên cứu công nghệ khai thác và sử dụng năng lượng mới và tái tạo tại Việt Nam.
  • Nghiên cứu và phát triển công nghệ khai thác, truyền tải, phân phối, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
  • Nghiên cứu chế tạo các thiết bị và vật liệu mới trong năng lượng; tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.
  • Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới; sản xuất, kinh doanh, tư vấn dịch vụ trong điều tra, khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế và giám sát đầu tư các công trình năng lượng và cơ sở hạ tầng liên quan.
  • Thẩm định trình độ công nghệ, thẩm định đầu tư các công trình năng lượng.
  • Tổ chức đào tạo sau đại học và đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực năng lượng.
  • Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năng lượng.