ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐIỆN


Theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó có nhóm các dự án về xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng; về giao thông; năng lượng, phóng xạ; điện tử, viễn thông; một số dự án liên quan đến thủy lợi, sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; dầu khí; xử lý chất thải…

Đọc thêm...

Điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020”

030

Ngày 23 tháng 7 năm 2014, Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 6512/QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện khoa học Năng lượng lập với những nội dung chính như sau:

Mục tiêu của điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 là đáp ứng tiến độ cung cấp điện cho các phụ tải của công ty Sam Sung electronics Việt Nam, Công ty SamSung Display và cấp điện ổn định lâu dài cho Khu công nghiệp Yên Phong.

Đọc thêm...

Dự án “Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận”

Hoi thao Ninh thuan Ngày 17/5 vừa qua, Sở Khoa học Công nghệ Ninh Thuận đã tổ chức Hội thảo về kết quả thực hiện dự án KHCN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận”. Đoàn công tác Trung tâm năng lượng mới và tái tạo - Viện Khoa học năng lượng gồm NCVCC. TS. Ngô Tuấn Kiệt và ThS. Vũ Minh Pháp - Chủ nhiệm dự án đã tham dự Hội thảo và có báo cáo về kết quả thực hiện dự án.

Đọc thêm...

Triển khai công việc gói thấu 39TV “Đào tạo, khuyến khích sử dụng năng lượng sinh học”

IMG 2300Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 21/5/2013, Ban quản lý dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn” (3PAD) đã tổ chức tập huấn kiến thức năng lượng sinh học cho cán bộ cấp tỉnh. Đây là nội dung công việc thuộc gói thầu 39TV “Đào tạo, khuyến khích sử dụng năng lượng sinh học” ký kết giữa Ban quản lý 3PAD và Viện Khoa học năng lượng. Địa điểm thực hiện gói thầu 39TV tại 3 huyện Ba Bể, Pắc Nậm và Na Rì tỉnh Bắc Kạn. 

Đọc thêm...

Triển khai thực hiện dự án công trình thủy điện tại Tây Nguyên

Tham quan ctrinh thuy dien Dakdoa Tay Nguyen Từ ngày 05/04/2013 đến ngày 08/04/2013, Đoàn làm việc của Trung tâm Tư vấn phát triển năng lượng gồm có NCVCC. TS Ngô Tuấn Kiệt, PGS.TS Vũ Hữu Hải và ông Nguyễn Bình Khánh đã có chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên về các dự án mà đơn vị đang triển khai.

Đọc thêm...