Giới thiệu khóa tập huấn ngắn hạn về năng lượng tại Nga do UNESCO tài trợ

Chi Đoàn TNCS HCM - Viện Khoa học năng lượng giới thiệu khóa tập huấn ngắn hạn về năng lượng (theo nhiều chủ đề) tại Nga do UNESCO tài trợ.

Thời gian tập huấn: 04 tuần (từ ngày 06-31/10/2014)

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh 

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 30/5/2014.

Chi tiết về khóa tập huấn xem tại đây.

Chi Đoàn khuyến khích Đoàn viên Viện Khoa học năng lượng nộp hồ sơ đăng ký tham gia khóa học. Đoàn viên quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Ban chấp hành Chi Đoàn để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nộp Ban tổ chức./.