Phát triển Hệ thống Năng lượng hỗn hợp cho vùng sâu, vùng xa

Trong bối cảnh nhu cầu lương thực tăng mạnh để đảm bảo nuôi sống hơn 9 tỉ người vào năm 2050 và đe dọa của biến đổi khí hậu đến các hoạt động cung cấp lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững được xem là một trong những giải pháp đúng đắn, ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Phát triển hệ thống năng lượng tái tạo từ các nguồn sinh khối sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Một mặt, hệ thống năng lượng tái tạo giúp tận thu nguồn phụ phẩm từ các hoạt động nông lâm nghiệp. Mặt khác, hệ thống cung cấp nguồn năng lượng sạch để phát triển các hoạt động nông nghiệp tại địa phương.

Nhằm thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững tại địa phương, Viện Khoa học năng lượng đã đi khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng và phát triển hệ thống năng lượng hỗn hợp phát điện, nhiệt, khí từ nguồn năng lượng sinh khối và năng lượng mặt trời cho vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, ngày 19 và 20/01/2015, đoàn đã đi khảo sát tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận - một trong 63 huyện nghèo nhất Việt Nam.

trang trai tiem nang

Hình 1. Trang trại chăn nuôi có tiềm năng đặt dự án

 Đoàn đã khảo sát một trang trại chăn nuôi lớn nhất huyện Bác Ái, với quy mô trên 2500 con lợn. Ngoài ra đoàn cũng đã khảo sát khu vực đồng bào làm nương rẫy, và khu vực không thể cấp điện bằng lưới điện quốc gia. Nhân dân tại những vùng này hiện đang sử dụng turbine gió công suất nhỏ, chỉ đủ để cung cấp điện cho chiếu sáng và các phương tiện nghe nhìn. Sau chuyến khảo sát, đoàn đã xác định được địa điểm tiềm năng đặt dự án và đạt được thỏa thuận với cơ sở tiếp nhận dự án.

trang trai tiem nang

Hình 2. Trang trại chăn nuôi có tiềm năng đặt dự án

Bài và ảnh:Đoàn Văn Bình; Lưu Lệ Quyên.