Thông báo Hội nghị Khoa học thanh niên năm 2014

Kính gửi Đoàn viên chi đoàn Viện KHNL,
 
BCH Đoàn Viện Hàn lâm có các văn bản thông báo như nội dung đính kèm, các tổ trưởng tổ đoàn và BCH Chi đoàn tổ chức thông báo, thực hiện tới các đoàn viên. 
 
Hạn quyên góp cho công trình trình tình nguyện năm 2014 tại Bạch Long Vĩ: 15/3/2014.
Mức quyên góp đề xuất: 50.000đ/người.
 
Trân trọng.
Chi tiết download tại đây: