Kết quả nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố cáp ngầm trung thế có kết hợp sử dụng phương pháp mạng Nơron nhân tạo"

 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố cáp ngầm trung thế có kết hợp sử dụng phương pháp mạng Nơron nhân tạo
Mã số đề tài: VAST07.03/14-15
2. Hướng KHCN ưu tiên: Môi trường và Năng lượng
Mã số hướng: VAST07
3. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học năng lượng
4. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hoài Nam
5. Thời gian thực hiện: 30 tháng từ tháng 01/2014-tháng 6/2016
6. Kinh phí: 600 triệu đồng
7. Mục tiêu đề tài:
- Xây dựng phương pháp và phần mềm để xác định vị trí sự cố của cáp ngầm với độ chính xác cao nhằm giảm thời gian gián đoạn cung cấp điện và chi phí sửa chữa, vận hành lưới điện trung thế;
- Nâng cao tiềm lực nghiên cứu và đào tạo cán bộ trẻ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nghiên cứu vận hành hệ thống điện
8. Các kết quả chính của đề tài:
Về mặt khoa học:
Đề xuất được giải thuật mới để định vị sự cố ngắn mạch cáp ngầm
Đã xây dựng bài toán dự báo phụ tải bằng mạng nơ ron, áp dụng có hiệu quả trong bài toán dự báo phụ tải trong cáp ngầm trung áp khi định vị sự cố.
Giải thuật mới có độ chính xác cao và hoàn toàn khả thi trong thực tế
Các sản phẩm đã đăng ký đều hoàn thành
Về mặt ứng dụng:
Ứng dụng rộng rãi trong các trạm phân phối trong hệ thống điện nhằm xác định nhanh các sự cố và vị trí của chúng trên lưới.
Giúp các nhà hoạch định có thêm một giải pháp nhằm nâng cao độ ổn định và vận hành tốt lưới điện.
Giúp cho các nhà thiết kế các tài liệu quan trọng trong tính toán thiết kế hệ thống điện hiệu quả hơn bằng các phần mềm mô phỏng hệ thống điện.
9. Những đóng góp mới của đề tài
Tìm ra cách xác định các thông số hệ thống cho một đường dây cáp ngầmphân phối.
Đưa ra giải thuật và chương trình mới để xác định vị trí sự cố và điện trở sự cố cho mạch một cách nhanh chóng mà không cần thêm các thiết bị phức tạp nào khác.
Góp phần nâng cao chất lượng và hoạt động tin cậy hơn cho lưới điện phân phối.
Giảm thiểu thời gian gián đoạn của hệ thống điện khi sự cố xảy ra cũng như giảm thiểu chi phí vận hành của hệ thống khi gặp sự cố ngắn mạch.
10. Sản phẩm cụ thể giao nộp
Phần mềm hỗ trợ các thiết bị đo để xác định vị trí sự cố cáp ngầm sử dụng được trong thực tế vận hành lưới điện trung thế
Bài báo (đã công bố): 01
Đăng ký SHTT: 01 đơn được chấp nhận
Đào tạo Thạc sĩ: 02