Hệ thống cấp điện hỗn hợp pin mặt trời, tuabin gió, biogas cung cấp điện năng ổn định cho các phụ tải điện quy mô nhỏ và trung bình khu vực hải đảo Việt Nam

- Xuất xứ: Đề tài do Viện Khoa học năng lượng chủ trì thực hiện: “Xây dựng mô hình khai thác sử dụng bền vững nguồn năng lượng tại chỗ phục vụ hoạt động của bộ đội đảo Mê Thanh Hóa”, cấp quản lý đề tài: Sở KHCN tỉnh Thanh Hóa.
- Giới thiệu tóm tắt về sản phẩm:
“Xây dựng mô hình khai thác sử dụng bền vững nguồn năng lượng tại chỗ phục vụ hoạt động của bộ đội đảo Mê Thanh Hóa” là đề tài cấp tỉnh hợp tác giữa Viện Khoa học năng lượng và Sở KHCN Thanh Hóa thực hiện năm 2010-2011. Kết quả thực hiện đề tài đã xây dựng thành công mô hình khai thác năng lượng hỗn hợp bao gồm gió, mặt trời và biogas cấp điện ổn định cho một cụm phụ tải ưu tiên của cụm quân đội trung tâm tại đảo Mê tỉnh Thanh Hóa.
Sơ đồ nguyên lý hệ thống: 

He thong cap dien HH

Các thông số chính của mô hình đã lắp đặt:
Pin mặt trời: 13x130Wp=1560kWp, P-Si, 14%, 24V;
Tuabin gió: 1kW, trục đứng, cao 8m;
Hầm biogas + máy phát điện: 20m3, 2kW;
Ắc quy: 8x200Amh, GEL;
Các thiết bị phụ khác: inverter, điều khiển nạp, hộp đấu nối…
- Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Mô hình khai thác hỗn hợp, tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tại chỗ phù hợp với đặc điểm khu vực lắp đặt, điện năng nạp vào ắc-quy được cấp từ pin mặt trời vào ban ngày sau đó được thay thế bằng nguồn điện gió do đó có thể đảm bảo sự ổn định khi sử dụng, với các nhu cầu tức thời công suất lớn, thời gian ngắn được đáp ứng bằng máy phát điện biogas. Do vậy về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu các phụ tải ưu tiên tại khu vực sử dụng.
 Các thiết bị được tính toán, thiết kế tối ưu, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, vận hành, phù hợp với môi trường biển, hoạt động ổn định.
 Hệ thống đã vận hành được khoảng 1 năm, trải qua các điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa, bão…) vẫn hoạt động an toàn, cấp điện cho cụm phụ tải lựa chọn tại đảo.
- Ý nghĩa về mặt khoa học:
Hệ thống được thiết kế, xây dựng thích ứng, phù hợp tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo và điều kiện tự nhiên tại đảo Mê tỉnh Thanh Hóa và là mô hình điển hình cho các hải đảo tại Việt Nam.
- Ý nghĩa đối với kinh tế - xã hội:
Sản phẩm của đề tài là hệ thống kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, chi phí hiện nay cho các thiết bị khai thác năng lượng gió, mặt trời tương đối đắt. Đồng thời nhu cầu sử dụng trên đảo là không cao nên tính khả thi về tài chính là không tính đến. Tuy nhiên xét về lâu dài và điều kiện kinh tế xã hội thì được rất nhiều như nâng cao chất lượng đời sống, bảo vệ môi trường…
- Triển vọng nhân rộng các kết quả/sản phẩm trong tương lai:
Sản phẩm của đề tài là hệ thống kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ cung cấp cho nhu cầu năng lượng cho những khu vực chưa có lưới điện, khu vực đảo. Sau khi triển khai đề tài thành công, mô hình không chỉ áp dụng cho đảo Mê mà có thể áp dụng cho các đảo khác trên lãnh thổ Việt Nam có điều kiện tương tự hoặc là mô hình cơ sở để điều chỉnh quy mô, đặc điểm kỹ thuật phù hợp theo đặc thù riêng.

Hình ảnh mô hình đã lắp đặt:

Lap dat