Triển khai lập dự án " Ứng dụng và lắp đặt tua bin gió 300kW cung cấp điện năng cho đảo Cù Lao Chàm"

Ngày 18/2/2014, Viện Khoa học năng lượng đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Hội An về dự án "Ứng dụng và lắp đặt tua bin gió 300kW cung cấp điện năng cho đảo Cù Lao Chàm".

Sau buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Hội An đã thống nhất chủ trương triển khai dự án, cho phép Viện Khoa học năng lượng cùng với đối tác là tổ chức NEF - Nhật Bản tiến hành khảo sát lựa chọn địa điểm triển khai lập dự án tại Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, tp Hội An.

Sắp tới, Viện Khoa học năng lượng sẽ triển khai nghiên cứu, tính toán lựa chọn vị trí lắp đặt tua bin phù hợp, có khả năng kết nối với hệ thống lưới điện hiện trạng của địa phương, đáp ứng nhu cầu phụ tải của tua bin gió 300kW với hình thức quản lý, vận hành công trình sau này.

Đưa tin: Minh Anh