Mô hình thị trường điện và vấn đề cải cách thị trường điện Việt Nam

mohinhttĐặc thù ngành điện khác với các ngành sản xuất hàng hóa khác ở chỗ quá trình sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời, không thể có ách tắc trong khâu lưu thông, phân phối. Vì vậy, người sản xuất và người tiêu thụ điện đều có trách nhiệm bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện, nhằm sử dụng một cách có hiệu quả thiết bị của chính mình và của cả ngành điện. Kết quả đạt được là người tiêu thụ điện sẽ có chi phí dùng điện thấp tương ứng và người sản xuất điện sẽ có chi phí đầu tư và sản xuất điện hợp lý.

Đọc thêm...

Có nên mở bể than đồng bằng Sông Hồng?

Mở bể than đồng bằng Sông Hồng là một trong những ý tưởng lớn nhằm tạo thêm hướng đi cho ngành công nghiệp khai thác và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên đến nay việc lựa chọn phương án khai thác, giải pháp kỹ thuật - công nghệ, cũng như cơ chế chính sách để thực hiện vẫn còn là một ẩn số.

Đọc thêm...

Chưa đủ căn cứ để tăng giá điện

Tôi tán thành với đề xuất tăng giá điện, nhưng việc đưa ngay ra con số 8 cent (tương đương tăng 400 đồng kWh) trong lần tăng giá tới là chưa đủ cứ khoa học. Bởi chỉ cần tăng thêm 1 đồng thôi nhưng nếu nhân với 1 tỷ kWh điện/năm đã có 1 tỷ đồng rồi. Vì thế, tăng bao nhiêu, tăng vào thời điểm nào cần được tính toán cụ thể trên cơ sở khoa học, không thể chỉ dựa vào một vài hội thảo là đưa ra đề xuất tăng giá điện được.

Đọc thêm...

Quy hoạch phát triển điện lực và một số kiến nghị sửa đổi Luật Điện lực Việt Nam (Kỳ 2)

quyhoachphattrien2Trên cơ sở đó tác giả đã đưa ra 3 nhận xét về Luật Điện lực 2004. Kỳ 2 của bài viết là những nhận xét tiếp theo và kiến nghị sửa đổi một số nhược điểm, bất cập của Luật Điện 2004. Đặc biệt là vấn đề quy định lập Quy hoạch (Điều 9) và bổ sung điều về trách nhiệm của các tổ chức trong việc lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch…

Đọc thêm...

Quy hoạch phát triển điện lực và một số kiến nghị sửa đổi Luật Điện lực Việt Nam (Kỳ 1)

quyhoachphattrienHơn hai thập niên qua, kinh tế và năng lượng Việt Nam đã có những bước tiến rất đáng ghi nhận. Giai đoạn 2001 - 2010, GDP tăng bình quân 7%/năm, năm 2010, GDP đầu người 1.150 USD/người, Việt Nam bước qua ngưỡng nước nghèo.Sản xuất năng lượng sơ cấp tăng khoảng 8%/năm.

Đọc thêm...

Ba khó khăn trong phát triển năng lượng mới

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chỉ tiêu phát triển 3% các nguồn năng lượng mới và tái tạo trên tổng năng lượng thương mại sơ cấp vào năm 2010 đã không đạt được.

Đọc thêm...

Năng lượng tái tạo ở Việt Nam: vẫn chỉ dừng ở tiềm năng

khcnvnMặc dù Việt Nam được biết đến là nơi có hầu hết những nguồn năng lượng tái tạo hiện có trên thế giới, nhưng theo các nhà khoa học, chúng ta vẫn chưa có cơ sở khoa học tin cậy để xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển lâu dài các nguồn năng lượng tái tạo ở nước ta.

Đọc thêm...