Phương pháp luận và phần mềm tính toán các phương án phát triển hệ thống Năng lượng Việt Nam có tính đến điều kiện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

* Xuất xứ: Kết quả của công trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học năng lượng với Viện Hệ thống năng lượng mang tên Melentiev L.A. Phân viện Sibiri, Viện Hàn lâm khoa học LB Nga (ISEM SB RAS) trong khuôn khổ dự án đầu tư trang thiết bị của Viện Khoa học năng lượng. Đồng chủ nhiệm: TS Đoàn Văn Bình ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), GS. TSKH. Sergei. M. Sendrov.

* Giới thiệu tóm tắt về sản phẩm:

+ Tính năng: Tính toán cân bằng cung cầu hệ thống năng lượng (HTNL) Việt Nam có tính đến các khả năng và giới hạn trao đổi, truyền tải nhiên liệu, năng lượng giữa các vùng năng lượng của Việt Nam và xuất, nhập khẩu năng lượng với thị trường năng lượng thế giới theo các kịch bản phát triển bằng phương pháp quy hoạch tuyến tính. Các kết quả tính toán cũng cung cấp dữ liệu để đánh giá trạng thái an ninh năng lượng quốc gia.

+ Ứng dụng: Là công cụ hỗ trợ nghiên cứu tối ưu phát triển HTNL Việt Nam. Phần mềm tính toán với số lượng không hạn chế các kịch bản phát triển HTNL. Kết quả tính toán cung cấp các thông tin về tình hình cung cầu các loại nhiên liệu – năng lượng toàn hệ thống năng lượng Việt Nam và theo các vùng năng lượng cũng như trao đổi năng lượng với nước ngoài đồng thời hỗ trợ đánh giá trạng thái phát triển hệ thống năng lượng và trạng thái an ninh năng lượng quốc gia.

* Ý nghĩa về mặt khoa học: Tính sáng tạo của sản phẩm là xây dựng được một lưới cấu trúc mô tả và tính toán cân bằng cung cầu HTNL theo vùng năng lượng phù hợp với điều kiện phân bố nguồn cung cũng như nhu cầu năng lượng theo từng vùng trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, kết quả tính toán theo mô hình trên còn cung cấp các dữ liệu phục vụ đánh giá trạng thái phát triển hệ thống năng lượng và trạng thái an ninh năng lượng quốc gia.

* Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Phương pháp luận và phần mềm tính toán các phương án phát triển hệ thống Năng lượng Việt Nam có tính đến điều kiện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia có thể sử dụng để xây dựng các phương án cân bằng cung cầu năng lượng và lựa chọn phương án tổng thể hợp lý nhất phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và góp phần phát triển bền vững

* Ý nghĩa đối với kinh tế xã hội: Đây là công cụ hỗ trợ nghiên cứu tối ưu phát triển HTNL. Với tính năng đã thiết kế, phầm mềm sẽ hỗ trợ nhà nghiên cứu đưa ra các phương án phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của HTNL có tính đến đảm bảo an ninh năng lượng và khai thác bền vững nguồn tài nguyên năng lượng. Kết quả tính toán cung cấp các luận cứ, cơ sở khoa học cho các nhà quản lý xây dựng các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.

* Khai thác phầm mềm: Phần mềm có thể sử dụng trong công tác nghiên cứu đề xuất phương án phát triển, quy hoạch phát triển HTNL quốc gia, xây dựng chiến lược phát triển ngành năng lượng và các phân ngành điện, than, dầu khí, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân. Phần mềm cũng có thể hỗ trợ tính toán tối ưu phát triển hệ thống năng lượng quốc gia và các vùng lãnh thổ trong điều kiện đảm bảo an ninh năng lượng.

“Mẫu lò liên tục đốt than nung phôi cán thép tiết kiệm năng lượng”

MDT 2 “Mẫu lò liên tục đốt than nung phôi cán thép tiết kiệm năng lượng”
Xuất xứ: 1/ Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả “Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng và xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng điển hình cho ngành luyện kim địa phương”, Chủ nhiệm: KSC. Đỗ Bình Yên;Thời gian thực hiện 2010; Cấp quản lý dự án: Bộ Công Thương; 

Đọc thêm...

“Thiết bị tiết kiệm điện năng cho đèn chiếu sáng công cộng công suất lớn”

TBD 1 “Thiết bị tiết kiệm điện năng cho đèn chiếu sáng công cộng công suất lớn”
Thiết bị điều khiển tiết kiệm điện năng thực chất là thiết bị điều chỉnh công suất tiêu thụ của phụ tải thông qua điều chỉnh điện áp đặt vào đèn. Thiết bị hoạt động tự động theo nguyên lý biến áp tự ngẫu điều khiển cơ - điện tử, kết hợp rơle thời gian để giảm điện áp và dòng điện đặt vào đèn dẫn đến giảm công suất tiêu thụ đèn.

Đọc thêm...

“Giải pháp cấp nước nóng sinh hoạt bằng bơm nhiệt phù hợp cho từng dạng đối tượng”

SD NL “Giải pháp cấp nước nóng sinh hoạt bằng bơm nhiệt phù hợp cho từng dạng đối tượng”
- Xuất xứ:nghiên cứu khoa học cơ sở
- Giới thiệu tóm tắt về sản phẩm: (tính năng, công dụng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính của sản phẩm; hình ảnh minh họa. Nếu là công trình KH công bố: giới thiệu tóm tắt nội dung KHCN chính của công trình, những đóng góp mới)

Đọc thêm...

“Trạm mô hình điện mặt trời nối lưới Xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”

Pin mt1

“Trạm mô hình điện mặt trời nối lưới Xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”

Xuất xứ: Sản phẩm là kết quả thực hiện đề tài thuộc kinh phí của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác với Sở khoa học công nghệ tỉnh Sơn la: “Nghiên cứu xây dựng trạm mô hình khai thác nguồn năng lượng tái tạo để cấp điện cho các cụm phụ tải nhỏ tại các vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các vùng không có điện lưới quốc gia thuộc hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn”.


Đọc thêm...

Hệ thống điều khiển từ xa trạm điện mặt trời cung cấp điện cho cụm dân cư vùng không có điện lưới quốc gia

Tram dien

Hệ thống điều khiển từ xa trạm điện mặt trời cung cấp điện cho cụm dân cư vùng không có điện lưới quốc gia.
Hệ thống gồm các thiết bị chính sau:

+ Modul đo lường và điều khiển trung tâm (đặt tại trạm điện): Làm nhiệm vụ đo lường, xử lý tín hiệu, chuyển đổi tín hiệu A/D và nhận lệnh điều khiển, thực hiện điều khiển trạm điện.
+ Thiết bị điều khiển tại trung tâm điều khiển

Đọc thêm...