Kêu gọi đề xuất dự án hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam có các thông báo kêu gọi các nhà nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, các trường đại học Việt Nam đề xuất dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực ưu tiên như: năng lượng và nguyên liệu, môi trường.

Thông tin chi tiết xem tại các đường link sau:

Thông báo kêu gọi dự án hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Cộng hòa Áo. Hạn nộp đơn: đến hết ngày 06/06/ 2014.

Thông báo kêu gọi đề xuất Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm Việt Nam – Cộng hòa Séc. Hạn nộp đề xuất: ngày 10 tháng 6 năm 2014.