THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

  Untitled     

         Hội nghị Khoa học Kỹ thuật đo lường lần thứ VI nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đời sống, an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế trong vòng 5 năm (2010-2015); đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học và quản lý đóng góp ý kiến cho phương hướng nhiệm vụ phát triển hoạt động đo lường trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

        Ban tổ chức trân trọng thông báo thông tin chung liên quan đến Hội nghị và kính mời đại biểu viết bài, đăng ký tham dự Hội nghị.

        Ban tổ chức rất mong nhận được các Bộ, Ngành, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, đào tạo, trong nước hưởng ứng và tài trợ kinh phí cho Hội nghị, góp phần để Hội nghị thành công tốt đẹp và thúc đẩy hoạt động đo lường ở nước ta phát triển mạnh mẽ.

Thong bao so 1

CV so 10H-LVN-BTK

Phieu dang ky tham du hoi nghi